logo: Frogner historielag
Image of Frognerparken year 1914
Frognerparken 1914

» Bli medlem av historielaget

Bli medlem av historielaget
    eller til deg som selvsagt er medlem: Verv et medlem!

Medlem blir man ved ganske enkelt å sende kr 250,- til Frogner historielag, Tidemands gate 44, 0260 Oslo, bankgirokonto nr. 1607 57 61256. Husk å skrive fullt navn og adresse og merke meldingen Kontingent.