» Møter og aktualiteter

Tidligere møter

Ukedag Dato Møte Møtested
fredag Førjulsmøte Fredriksborgveien 18, Bygdøy
tirsdag Åpent møte om nye Bygdøy allé Bislett stadion, inngang Sofies gate
onsdag Vigelandmuseet Vigelandmuseet, Nobels gate 32
onsdag Årsmøte Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1
onsdag Majorstua – og strøket rundt Schafteløkken
onsdag På byens rygg Ved bassenget på toppen av St. Hanshaugen
onsdag Våravslutning på Thulstrupløkken, Bygdøy Frammøte ved krysset Museumsveien/Oscarshallveien
onsdag Da funksjonalismen slo gjennom i Norge Schafteløkken
onsdag Bymiljø og byøkologi Schafteløkken
onsdag Førjulsmøte Schafteløkken

HISTORISKE MØTER

Rekonstruert av Bjørn Stendahl

Bygdøy Frogner kultur- og historielag ble, som nå vel kjent, stiftet på Schafteløkken onsdag 12. oktober 1994; Uranienborg Majorstuen historielag på Oslo bymuseum 21. november 1995. Begge satte i gang med utflukter og innemøter som en vesentlig del av virksomheten. Normen ble ni møter i året; fem i vårhalvåret og fire i høsthalvåret. Noen variasjoner ble det av forskjellige grunner, men fra og med 1998 er det arrangert 8–10 medlemsmøter i året; fram til sammenslutningen i 2006 et slikt antall for hvert lag. Rekorden ble satt av Uranienborg Majorstuen i 2002 med hele 11 møter.

Vi har ikke fullstendig oversikt over møtene til Uranienborg Majorstuen historielag. Men i virksomheten til det som gjennom navneskifter har hett Bygdøy Frogner kultur- og historielag, Frogner kultur- og historielag og Frogner historielag, har vi registrert nøyaktig 170 møter på våre 20 år. Det betyr altså gjennomsnittlig 8,5 møter i året; de forsiktige første årene (til og med 1997) trekker gjennomsnittet litt ned.

I tillegg til disse tallene, må vi nevne samarbeidet mellom Bygdøy Frogner og Nasjonalbiblioteket i 2000–2002, der det på lørdager ble holdt en kåseriserie på dagtid i bibliotekets auditorium, også kalt «Slottsbiblioteket». Bare i 2001 ble det arrangert seks slike tilstelninger, noe som brakte antall arrangementer i Bygdøy Frogner kultur- og historielag dette året opp i 14!

Men nå legger vi tellingen til side. Vi kan heller ikke gå i detalj om innholdet i alle møtene. Vi har konstruert en foreløpig møteliste, som spesielt interesserte kan få på e-post ved henvendelse til redaktøren.

Bygdøy Frogner kultur- og historielag startet med onsdager som vanlig møtedag. Fra januar 1996 gikk det over til tirsdager, men fra februar 1999 tilbake til onsdager. Uranienborg Majorstuen historielag hadde tirsdager som møtedag fra begynnelsen, gikk over til torsdager, men endret til onsdager etter sammenslutningen. Skulle vi ut på bussturer eller båtturer, valgte vi gjerne lørdager (eller én søndag) for heldags opplevelser.

Buss- og båtturer (og en T-banetur) på lørdager (og én søndag):
Dato  
10.6.1995 Piknik på Lindøya
6.5.2000 Småbyer i storbyen – busstur fra Sognsløkken til Rodeløkka, Kampen, Vålerenga og Arctanderbyen
30.9.2000 Småbyer i storbyen – busstur til Gimlehøyden, Lindern, Ullevål hageby, Torshov, Haslebyen, Lille Tøyen og Arctanderbyen
16.6.2001 Båttur til Gressholmen, Lindøya og Hovedøya
22.9.2001 Busstur til Romerike (St. Magnus-kirken i Lillestrøm, Fetsund, Blaker skanse, Nes kirkeruiner, Stein skolemuseum og Gamle Hvam museum)
8.6.2002 Sommeravslutning på øyene (bl.a. vandring på Lindøya)
31.8.2002 Busstur til Fossesholm (Vestfossen), Eidsfoss, Høyjord stavkirke, Oseberg og Midgard (i Borre)
15.6.2003 Båttur i Tistedalsvassdraget og omvisning i Halden (buss fram og tilbake) (søndag)
8.5.2004 Busstur gjennom Oslos funkisarkitektur
2.4.2005 Utflukt til Veitvet, Romsås og Stovner (med T-banetransport)
26.4.2008 Trebyer i storbyen – busstur til Rodeløkka, Kampen og Vålerenga
21.5.2011 Busstur til Eidsvoll (Eidsvollsbygningen, Eidsvoll bygdetun og Eidsvoll kirke)
9.6.2012 Busstur til Halden med Fredriksten festning og Rød herregård
7.9.2013 Busstur til Hamar, besøk på Hedmarksmuseet, Domkirkeodden og Kirsten Flagstad-museet
I denne bolken hører vel også denne langhelgturen:
28.–31.10.2010 Tur til København, guidet av Birgit og Per Egil Hegge

Vi mangler detaljer fra Uranienborg Majorstuen, men vet iallfall om én lørdagsbusstur, 9.9.2000, til Søsterkirkene på Gran, Steinhuset, Tingelstad kirke og Hurdal.

Lørdager kunne også brukes til sommerfest på Tinker’n (Framnes-parken) 18.6.2005, besøk i barokkhagen på Bygdøy kongsgård (3.9.2005), vandring i Nydalen (17.9.2005) og sommeravslutning i Youngsparken/Langaardsløkken (16.6.2007).

Ettermiddagsvandringer og -utflukter på vanlige møtedager:
Bygdøy Frogner kultur- og historielag før sammenslutningen:
Dato  
10.5.1995 Vandring fra Hydroparken til Skillebekk
11.5.1995 Vandring fra Kongsgården til Sæterhytten på Dronningbjerget
14.5.1996 Vandring langs Frognerbekken (og lysbildevisning i Bymuseet)
11.6.1996 Gressholmen og Hovedøya (med avslutning i Revierhavnens Båtforenings restaurant)
27.8.1996 Omvisning på Oscarshall + om Bygdøys historie på Rodeløkken kafé
13.5.1997 Vandring i Gamlebyen (med avslutning på «Lompa»)
17.6.1997 Piknik på Folkemuseet
16.9.1997 Vandring langs Akerselva (fra Sagene kirke til Vaterland)
26.5.1998 Vandring langs Akerselva (fra Sagene kirke til Vaterland)
16.6.1998 Piknik i Paradisbukta
28.4.1999 Vandring på Skøyen
26.5.1999 Piknik på Bygdøy (vandring Villa Grande–Bekkebukta–Bygdøylund)
13.10.1999 5-årsjubileum: Vandring med overraskelser fra Nobels gate 1 til Schafteløkken
5.4.2000 Vandring i Homansbyen
7.6.2000 Piknik på Folkemuseet
11.9.2002 Vandring på Sagene (fra Bymuseets arbeiderbolig til Vøyenvollen gård)
2.4.2003 Omvisning på Aker brygge – nåtid og historie
9.6.2004 Sommeravslutning på Ekeberg (helleristningene og Sjømannsskolen)
6.10.2004 Vandring i Vaterland
4.5.2005 Vandring på Lille Frogner
Uranienborg Majorstuen historielags første utemøte:
4.6.1996 Vandring i Vigelandsparken med kunsthistoriker Roger Garmo
Frogner historielag etter sammenslutningen:
Dato  
10.5.2006 Vandring i Nydalen
6.9.2006 Vandring på Briskeby
4.10.2006 Vandring på Gimlehøyden
23.5.2007 Vandring i Stensparken og på Blåsen
12.9.2007 Vandring på Bygdøy, fra Huk til Villa Gjøa, ved Kim Halvor Hartvig
28.5.2008 Sommeravslutning på Hovedøya
22.4.2009 Vandring i jugendarkitektur fra Solli til Nobels gate
27.5.2009 Sommeravslutning på Tjuvholmutstikkeren
2.9.2009 Vandring i villastrøk på Øvre Frogner ved Truls Aslaksby
21.4.2010 Vandring i funkisarkitektur fra Olav Kyrres plass til Vestkanttorvet
8.9.2010 Vandring i Bjørvika fra Ruinparken til Operataket
30.8.2011 I Vesterled – tur med DS Børøysund (i samarbeid med Norsk Veteranskibsklub)
18.4.2012 Vandring til bydelens skoler ved byantikvar Janne Wilberg
12.9.2012 Vandring på Filipstad fra Tjuvholmutstikkeren til Hjortnes
10.4.2013 Vandring i Det engelske kvarter og Halvdan Svartes gate
8.5.2013 Om vinduer, porter og gjerder – vandring i Homansbyen og «Bag Slottet» ved Cathrine Reusch og Truls Aslaksby
2.10.2013 Vandring i moderne arkitektur fra Hydro-bygget til den amerikanske ambassaden
7.5.2014 Vandring i Wergelandsveien ved Bodil Stenseth
17.9.2014 Vandring fra Skøyen stasjon gjennom Hoff, Silkestrå og Skøyen-gårdene
– og kanskje ta med denne, selv om det hendte på en søndag:
12.10.2014 Vandring fra Vestkanttorvet gjennom Briskeby og Lille Frogner til Schafteløkken

Ved vandringer ledet av egne krefter, og bidrag fra de institusjoner som er besøkt, er personnavn ikke oppgitt.

Lagene har vært flinke til å besøke byens både historiske og aktuelle severdigheter. Oslo Bymuseum og Norsk Folkemuseum har naturligvis vært besøkt en rekke ganger gjennom lagenes levetid. Dertil mer enn én gang: Norsk Sjøfartsmuseum / Maritimt museum (1995 og 2011), Sæterhytten på Dronningbjerget (tre ganger 1995–2011), Det norske Vitenskapsakademi (tre ganger 1996–2013), Ibsenmuseet (1998 og 2013), Nasjonalbiblioteket (omvisninger i 2000 og 2006), Byarkivet (2003 og 2014) og Observatoriet (2009 og 2013). Andre steder i kronologisk orden 1997–2014: Mogens Thorsens og Hustrus Stiftelse, Emanuel Vigeland-museet, Teatermuseet, Kunstindustrimuseet, Universitetet, Universitetsbiblioteket, Ullevål sykehus og Sykehusmuseet, Ølmuseet på gamle Ringnes, Botanisk hage, Sørkedalen, Studenterhjemmet i Underhaugsveien 13, bunkermuseet under Handelsgym, Gaustad sykehus, St. Dominikus kirke og kloster, Bogstad gård, Frogner kirke, Oscarshall, Filipstadløkken, Skøytemuseet, Nobelinstituttet, Holocaust-senteret og hagen i Oscars gate 25. Og begge lagene har hatt hver sin tur til Oset renseanlegg ved Maridalsvannet!

KÅSØRER

De mest brukte kåsørene er kommet fra egne rekker: Gry Waage (1994–2012), Merete Lie Hoel (1995–2004), Ragnvald Bing Lorentzen (1995–d.d.), Bjørn Stendahl (1997–d.d.) og Truls Aslaksby (2009–d.d.); de tre sistnevnte også som hyppige turledere.

Av eksterne krefter toppes listen av Lars Roede (2004–2014) og Morten Ole Mørch (2010–2012). Ellers har vi en lang liste av gode navn, i kronologisk orden 2002–2012 (og med fare for å utelate noen – ha oss unnskyldt!): Pål Hougen, Terje Nordheim, Elisabeth Seip, Henry Notaker, Tore Brantenberg, Liv Dommersnes, Christine Heftye, Arne Lie Christensen, Åshild Ulstrup, Fredrik Torp, Espen Søbye, Jan Digerud, Kjell Hillveg, Vibeke Mohr, Jan Erik Vold, Kåre Grøttum, Per-Erling Johnsen, Bodil Stenseth, Gunnar Sæther, Vibeke Sæther og Per Egil Hegge. På Uranienborg Majorstuens ufullstendige liste finner vi (1995–2006) bl.a. Harald Moberg, Trond Gjerdi, Eivind Luthen, Hans Jacob Hansteen, Albert Nordengen, Claus Helberg, O. J. Olberg, Yngvar Ustvedt, Linken Apall-Olsen og Øyvind Reisegg. Musikalske bidragsytere har vært bl.a. Peder Alhaug, Elin Prøysen, Kari Diesen, Kåre Grøttum, Roy Hellvin, David Skinner og Lars Klevstrand.

TEMAER

Hva har kåsørene snakket om? Ja, her er det et vidt spekter. Naturligvis mye om byhistorie (Vika og Frogner, fra Søholm til Sølyst, Homansbyen og løkker), om arkitektur, byggeskikk, bevaring og arkitekter (som Grosch og Arneberg). Litteraten Gry har snakket om diktere og forfattere (som H. C. Andersen, Niels Kjær, Bjørnstjerne Bjørnson, Olaves Pedersen og Camilla Collett). Det har vært tre kåserier om jazz! Deretter kan vi ramse opp: aktuelle utstillinger, dampskipstrafikk på Bygdøylandet, lysbilder fra Sør-Amerika, Frognerkilen, Edvard Munch, trylling, Henrik Ibsen, kokebøker, mat og klær, gamle merkesteiner, hus «som synger», forfattere i bydelen, Drottningholmteatern, fra livet på de skrå bredder, om livet på Grünerløkka, om kunstnere i bydelen, «øst og vest», «reise i den norske folkesjelen», hovedstadsprosjekter, om skjebner som Kathe Lasnik og Ruth Maier, om «det å bruke øynene», om Frognerparken, Mozart, kongsgård og kongeskog, improvisasjon, butikken på hjørnet, Jacob Aalls gate 13, Universitetet 200 år, Chat Noir 100, Sonja Henie, Peter Chr. Asbjørnsen, 1905 og 1814. Pust ut!

Vi har hatt debattmøter med håp om friske uttalelser, om kulturpolitikk i bydelen, ny bydelsreform og utvikling av Majorstuen. Og vi har hatt minst fem filmkvelder, med mange hyggelige kortfilmer om hovedstaden, foruten at Uranienborg Majorstuen samarbeidet med Cinemateket om mandagskvelder med Oslo-filmer minst fire ganger (2000–2004).

LOKALER OG SAMARBEID

Uranienborg Majorstuen historielag brukte Majorstuen eldresenter/seniorsenter i Slemdalsveien 3 som sitt faste møtelokale gjennom alle år. Bygdøy Frogner kultur- og historielag fikk en tilknytning til stiftelsesstedet Schafteløkken, og hadde fem møter der i årene 1998–2003, men fikk Oslo bymuseum som sitt mest brukte møtested, fortrinnsvis i inngangshallen (Kafé Mathea) fra 1995, og et første møte i Havestuen til Frogner hovedgård i februar 2005. Den spesielle stemningen i huset Fredriksborg på Bygdøy gjorde at laget la sine «førjulsfester» dit i årene 2000–2002.

Lagene i nedre og øvre del av nåværende bydel begynte tidlig å samarbeide. Allerede i 1999 ble det to fellesmøter på Schafteløkken. Bygdøy Frogner var invitert til Uranienborg Majorstuens filmkvelder på Cinemateket, og lagene ble jevnlig invitert til hverandres arrangementer 2001–2005. I Kafé Mathea på Bymuseet ble så lagene endelig slått sammen 1. mars 2006.

Etter sammenslutningen ble Bymuseet fortsatt det sentrale møtestedet, i inngangshallen / Kafé Mathea 2006–2009, i Havestuen 2008–2011, og noen ganger i 2008 fikk vi bruke Ballsalen i 2. etasje. Førjulsfestene ble holdt på Schafteløkken 2006–2007, i Ballsalen 2008, Tidemandstuen 2009–2011, Frogner kirkestue 2012 og ute på Fredriksborg i 2013. Andre møter ble holdt i Frogner kirkestue 2011 og 2014, på Schafteløkken og Nasjonalbiblioteket i 2012 – og for ikke å glemme vår nylige jubileumsfest på Schafteløkken 12. oktober 2014.