logo: Frogner historielag
Image of Frognerparken year 1914
Frognerparken 1914

» Om historielaget

Historielaget på Frogner har eksistert i 20 år. Iallfall halve historielaget. Det begynte med Bygdøy Frogner kultur- og historielag i 1994, med et interesseområde som samsvarte med datidens Bygdøy Frogner bydel. Ett år senere fikk bydelen Uranienborg Majorstuen sitt historielag. Fra 1.1.2004 var de to bydelene slått sammen til Frogner bydel, og det var ikke unaturlig at også historielagene slo seg sammen. Drøftingene tok ikke lang tid ­ på et felles årsmøte 1. mars 2006 var de to lagene blitt til ett, først under navnet Frogner kultur- og historielag, etter kort tid forenklet til Frogner historielag.

Det var i sin tid bydelsadministrasjonen, ved dets administrasjonssjef Eva Bing Lorentzen, som tok initiativet. Det var utarbeidet en «kulturplan» for bydelen, og en ung mann, Dag Ivar Rognerød, ble ansatt for å gjøre planene til noe virkelig. En septemberdag i 1994 traff han tilfeldigvis litteraten og NRK-medarbeideren Gry Waage på Lindøya østre brygge. Dermed var gnisten tent. Det ble invitert til møte på Schafteløkken onsdag 12. oktober i 1994 for å stifte et kultur- og historielag. Et interimstyre ble dannet, bestående av blant andre Rognerud, Gry Waage og arkitekten, by- og bevaringsentusiasten Ragnvald Bing Lorentzen.

Gry Waage ble den naturlige leder av kultur- og historielaget, og Ragnvald Bing Lorentzen den naturlige nestleder. Duoen var en meget viktig del av historielagets fundament helt til Gry Waage, i en alder av 90 år, flyttet til Lund i Sverige på senhøsten 2012. Gry var leder og Ragnvald nestleder i nesten ni år, fra høsten 1994 til våren 2003. Da byttet de verv for tre år (2003­-2006). Etter sammenslutningen med Uranienborg Majorstuen fortsatte Ragnvald som styremedlem og Gry som vara i ett år til. Begge var i tillegg aktive i redaksjonen av lagets tidsskrift, Kavringen, helt fra septemer 1997. Ragnvald er fortsatt redaksjonsmedlem, og er den som topper historielagets «vervliste» ­ han har vært aktivt med i samtlige 20 år!

NRK-medarbeideren Merete Lie Hoel var redaktør for de seks første numrene av Kavringen (1995­-97). Mange har lurt på hvorfor lagets blad heter Kavringen. Svaret er enkelt: Bygdøy Frogner bydel omfattet i sin tid øyene helt øst til Bleikøya, og det lille fyret Kavringen ble et blinkende symbol relativt sentralt i bydelen. Historielagsmedlemmet Randi Haugen på Skarpsno fant på navnet.

I 1997 ble det dannet en redaksjonskvartett, bestående av Gry, Ragnvald, musikeren og NRK-medarbeideren Peter Wollnick og arkitekten og jazzhistorikeren Bjørn Stendahl. Sistnevnte ble «ansvarlig redaktør», også ansvarlig for layout, og er fortsatt med etter 17 år. Både Gry Waage og Bjørn Stendahl er hedret av Oslo Byes Vel med prisen «Bypatrioten» (i henholdsvis 1999 og 2014) ­ dertil fikk Gry «Bydelsprisen» det samme året som hun ble «bypatriot».

Mange har hatt lang fartstid i historielagets frivillige og ubetalte verv. Ragnvald Bing Lorentzen topper altså listen med sine 20 ivrige år, foran Gry Waage (18 år) og Bjørn Stendahl (17 år), fulgt av Peter Wollnick (i redaksjonen 1997­-2012), Bjørn Korsvold (leder, nestleder og varamann i Uranienborg Majorstuen 1995­-2006), Mette Clifford (Ur/Maj 1995­-2006), Petter Hallén (Ur/Maj 1995­-2004), Knut Holtermann (Ur/Maj 1997­-2007, leder 1999­-2006), Grete Lind Planke (Byg/Fr 1997­-2006), Eva Folkestad (Byg/Fr 1997­-2006), Bjørg Sinding-Larsen (Ur/Maj og Frogner 1999­-2000 + 2004­-2012, fortsatt en ivrig medhjelper), Sverre Bryde (vara i Bygdøy Frogner 2002­-2006, og annonseakkvisitør til høsten 2011), Hanne Stokkeland (2004­-2012), Elisabeth Solem (leder fra 2006) og Liv Clemens (nestleder fra 2006). Dette skulle bli en entusiastisk «topp 15» i ansiennitet ­ uten at vi skal glemme alle de andre...

Et viktig ansikt utad er muligens vårt tidsskrift, Kavringen. Det er kommet regelmessig ut med fire nummer i året fra og med 1998. Mer internt, og for mange vel så viktig, er historielagets møter, byvandringer og andre turer.